- !

:

                                                      

( 50 ):(Snegur) ( . 1940)
( . Snezka
( . 1954)
(()
(Snyders
(Snake)
(Snell) ( . 1903)
() ( Snellius
(Snellmann) (1806-81)
(1865-1937)
( . 1925)

(Snieckus) (1902/03-74)


( . snob)
(Snorri Sturluson) (1178-1241)


(Snow) (1905-80)- (Snouck Hurgronje) (1857-1936)
()

(Sniadecki) (1756-1830)
(Sniardwy)
( . Aufheben)

( . ) (1420-88)
(944-998)

(Soares) ( . 1924)


: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121],[122],[123],[124],[125],

:


( .-. )


( . amplificatio - )
: