- !

:

                                                      

( 50 ):


(Siemens) (1816-92)
(864?-927)
( . 107)
(-) (?-1616)

(1607-42)


( . . )
(1 .)
(949-1022)
( -) (1629-80)
( . 390-459)
( . 1609)
(1910-87)

(Simionato) ( . 1910)
(1855-1920)
()
( . 345-405)


( . symmetria - )


(-)
[ ; . (. Simmonds) 1914]
(Simnas) ( 1917 )
(1858-1935)
( . 1913)
(Simon) ( . 1913)
(1887-1966)
( . 1562)
(Simonaityte) (1897-1978)

( . 1932)
(1925-94)
(1794-1855)
() (1915-79)
( . 1929)
()
(1901-73)
( . 1926)
(1899-1968)
(1894-1986)
( . 1941)
( . 1955)

()

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121],[122],[123],[124],[125],

:


( )
(Baeyer) (1794-1885)

(? - . 1568)
: