- !

:

                                                      

( 50 ):

(Stockholm)(Stokowski) (1882-1977)
(Stockport)

(Stokes) (1819-1903)
:


(Stockton)( .)

( 27 .2.1617 . ).(1839-96)
(1906/07-89)
(1834-1912)
( . Mensa)

( . stolo


(1907-79)

( .)

(Stolyhwo) (1880-1966)
(1862-1911)

(Stahlberg) (1865-1952)

( . 1922)
(1871-1944)
( . stoma
( . stoma

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121],[122],[123],[124],[125],

:

(1898-1986)

( . 1910)
( ) (1742-1818)

: