- !

:

                                                      

( 50 ):

( ) ( . 1920)
- (1817-98)
(1897-1964)
(1888-1958)
- - (1894-1938)
-

()
( . ) (1118-90)
(1827-77)() ( .)
(1900-1954)

(? - 1707 1711)(Saimaa)
-
( )
(Simon) ( . 1916)
(Simon) (1816-1904)
(1873-1954)

(1849-1940)
(Saipan)

(Saito) ( .1904)
(1858-1936)
( . 1929)
(Saillant) (1910-74)
(Zayas Sotomayor) (1597-1661)
( . sac)


(Sakarya)

(Zacatecas)
(Zacatecoluca)
( . . 320)

(Saki) ( . ) (1870-1915)

(Sacchetti) (1330-1400)
(Sacco) (1891-1927)
-
(Saccopastore)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121],[122],[123],[124],[125],

:


( )
(1912-75)
( . . ) (1895-1934)
( . vagantes - ) ()
: