- !

:

                                                      

( 50 ):


( . 286)
( . 1 . . .)
(2-1 . . .)
() ( . . 319)
( . 260 - 170 . .)
() (1 .)
( . apologeomai - )
( . apologia)
( ... . mixis - )( . aporia

( . aposteriori - )

(1654-1734)
( )

( . apostolos - )
( . apothekion - )
( .-. )
( . apophatikos - )
( . apophthegma - )
( . apotithemi - )
( . apotheosis - )

( . apophysis -

( ... . chroma - )
( ... )
(Appalachian Mountains)


( . apparatus - )


( . appareil - )
( . appassionato)
(Appel) ( . 1921)
(Appell) (1855-1930)
( . appendix - )


( . ad - perceptio - )
( . appetitus - )
(?-70- . 2 .)
( . via Appia)
( . applicata

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],

:


(Alacoque) (1647-90)
(1857-1927)

(Aleijadinho
: