- !

:

                                                      

( 50 ):(Australia
(Australia)
-
-
-
( )
( . australis - . pithekos - )

. 80- . 19 . (.
(Osterreichische Nationalbank)

( - )

- 1867-1918 () ( ) . 1867
-- 1859
- 1848-1849
- 1866
- 1866
- 16-18 .
()(1906-88)
( . autarkeia - )
() ( . . 319)
() ( . . 319)

( ... )


() ()


( ... . gamos - )
( ... ...)
( )
( ... ...)

( ... . dromos -
( . autogyr
( ... . car - )
( ... . kephale - )
( ... . clavis - )


( ... collimo
( ... )

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],

:

(1861-1920)(1904-41)
: