- !

:

                                                      

( 50 ):( . accretio -
( . acculturation
( . accumulator - )

( . accumulatio -
( . 1909)

( . akme - -
( . akme - )
( . - ) ( 1961-92 )

(1831-95)
( 1917 )
(Acollas) (1826-91)
()
(Aconcagua)
(1866-1937)
( . 1918)
( . 1908)

( . acre)
(Acre)
( )


( . akrobateo -
(Ackroyd) ( . 1949)

( . akron - megas
(Akron)
( . akron - . peto - )
(1217-82)
( . akropolis)

( . akrostichis
( . akroterion)
( . akron - )

( 1968 . )
( . - - )
(1832-1903)
(1823-86)
(1817-60)
(1848-1909)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],

:


( . 1932)

( - )
(1618-86)
: