- !

:

                                                      

( 50 ):

( . analgesia -

( . analepsis - )
( . analysis - )


( . analogia -
()
( . analogeion - )
(

( . anamnesis - )

( . anamorphoo - )
( . na -

(Anand) ( . 1969)
( . 1905)


( . 1963)
(1 .)
( ) ( . 529 522 . .)()
( . )

( . 1925)
(1907-72)
( ) (8-3 . . .)
( . 1931)

( . anapaistos -

( . ) (. 1938)
( . anarhia - )

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],

:()
( . adapto - )
(Brugmann) (1849-1919)
: