- !

:

                                                      

( 50 ):( . apatheia - )
()
() ( . apatris apolis -
( - )
( . apache - )
( . up - well - )
(Updike) ( . 1932)
(Ape) ( 1917 )
( . apeiron -

( . apex - )
(Apeldoorn)
(Apella)

() (1 .)


(Appennino)
( . aperitif)
( . apertura - )

(Apia)
( . apex - )

( . apis - )
(Apitz) (1900-79)
( a - . plasis - )
( . aplanetos - )


( . aplomb)
( . Aplu
( . apnoia - )
(Apo)
... ( . apo -
( ... . gamos - )
(?-1345)
( . apokalypsis - )
( . apokryphos -

( . 310 - 382/392)
(Apollinaire) ( .
( 5 . . .)
( . 180 - 119 ..)()

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],

:


(Banco di Roma)

( . brumaire
(1910-74)
: