- !

:

                                                      

( 50 ):

(1913-78)
(Turda)
(Turdas)

(Toure) (1922-84)
(Touraine) ( . 1925)
() (Touraine)

(1875-1945)

( . tourisme
() (Thorild) (1759-1808)
(Torino)
( 1600 )
1860


( . 1952)

(1920-44)


- ()
()
( - )
(1902-7 ..1)

( 1993 )
( )
-
()
.
.
.

( - )
( . 1924)

() ( . Turku
(Tourcoing)
( . turma)

(Turmeda) ( . 1350 - 1424)
( . Turnus)
-- (Turn und Taxis) (1855-1934)
( . tournee

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],

:


(Bedzin)

(Beyerinck) (1851-1931)
( . buffonata - )
: