- !

:

                                                      

( 50 ):() (1886-1913)
( . Tucana)
()

()
(1608-49)


(Tucuman)
(---) (Sa Migue de Tucuman)
( 1917 )


( . . ) (1918-90)
(1875-1938)

(Toulet) - (1867-1920)
() (Thule)
(1913-60)
( . 1929)
( . 192..1)
(Toliara)
( . Thulium)
( . 1914)
( . Tullus Hostilius)


(Toulon)
( . 1532-1624)

- (Toulouse-Lautrec) (1864-190 ..1)
(Toulouse)
(Tulcea)

. .()
( .)
(1921-95)

( . . ) (1909-8..1)
(1909-76)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],

:

(Brecht) (1898-1956)

(1916-93)
(Blackpool)

: