- !

:

                                                      

( 50 ):

( ... ...)

( . mikron - )
(Micronesia)
()
( ... . pyle - )( ... . seismos - )
( ... ...)
()

( )
( )
( ... )
( ... . structura - )( ... . tome -
( ... )
( ... ...) ( )

( ... ...)
()
( )
( ... ...)
( ... . kephale - )

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],

:

() (17 .)
(Becker) ( . 1968)

(-)
( )
: