- !

:

                                                      

( 50 ):

()
()


.

()
()
( 1955 . )
(Megeve)


( . 1919)
(1890-1937)

(1895-1931)

( . 1923)

(1893-1938)
()


(1830-94)

(Mezotnes pilskalns)

( . mesalliance)
()
( ... . entera -
( ... . enchyma - )
(1911-70)
( . Mesentius)
(1827-78)


(1878-1943)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],

:

( . aqua - . lung - )

II ( . 442 - . 358 . .)
(1796/97-1870)

: