- !

:

                                                      

( 50 ):

( . polysyndeton)

( . polyspastos - )
( ... )()

( )
( ... . theos - )
( ... . taenia - )


( . politika -
-
( . polytypage)
( ... )
( )


( ... . tropos -
( )
( )
( . politura -
(Politzer) (1903-42)

()


( ... . uron - )
( ... ...)
( ... . phagein -
( ... . phylon -
( ... . phone -
(


( ... . chroma - )
( . . 251)
(5 .)

(1906-67)
( ... ...)
(Politzer) (1835-1920)
(Poliziano) ( . .

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],

:

(Ardennes)
()


( ( ) ) (1745-92)
: