- !

:

                                                      

( 50 ):

(Perez) ( . 1922)
(Peres Galdos) (1843-1920)
(Peres Galdos) (1843-1920)
(Perez de Hita) ( . 1544 - . 1619)
(Perez de Cuellar) ( . 1920)
(Perez de Montalban) (1602-38)
(Perez de Oliva) ( . 1494 - . 1531)
(Perez Ramirez) (1544-92)
(Perez Jimenez) ( . 1914)

(?-1380)
- ( 15 . )

(1870-1959)

()
(1904-78)


(1889-1956)
(1870-1935)
(1833-99)
(1872-1916)


( )
( )
()
( )

(1851-1915)
- ( 1943 )

-
(8 .1.1654

1630
(Peri) (1902-41)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],

:


(1832-64)
(1893-1969)
( . anabaptizo -

: