- !

:

                                                      

( 50 ):

( . 1939)
( . 525-500 . .)

(1912-43)
(Olbers) (1758-1840)
(Alborg)
(Olbracht) ( .
(Olbrich) (1867-1908)
(Olbrychski) ( . 1945)

()
(?-969)
(
(Holguin)


(Oldenburg)
(Oldenburg) ( . 1928)
(1863-1934)

(1903-87)
-

() (1863-1933)
(Ulster)

(1839-97)
(1922-87)

(Olszewski) (1846-1915)
(Olsztyn)
.(Ohm) (1787-1854)
( . oma)

( )

I ( . 591 581-644)
- ( . 1862-1931)
(644-712 719)
( . 1048 - 1122)

(Omaha)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],

:


(1897-1961)
(1584-1653)
() ( . 54-68)
(1791-1884)
: