- !

:

                                                      

( 50 ):

()
()


()

( )
()
()


()

(? - 1101)
() ()
()

()
()
(1905-84)


( )
( UV )

( )

1939-45


(1866-1918): [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],

:

(1839-93)
( . autochthon -
" "
(4 .)

: