- !

:

                                                      

( 50 ):

-
- ()
-
-
-
-
- ( )
-
-
-
-
(Eastern Samoa)


( )
(Eastern Test Range)

(
( . votum -
(1864-1937)


(1921-89)( . voyage)
(1876-1971)


(Vraz) (1810-51)
(1878-1928)
(1796/97-1870)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],

:
( 1965 . )

: