- !

:

                                                      

( 50 ):


- (1826-90
(1483-1546)
(Chairil Anwar) (1922-1949)


(Hai Phong)


( . 1956)
( )


( . - )
( khaki -
( .)
() (1911-1986)
( . 1929)
() (Hakkaert) (1629- .1699)


(Hacks) ( . 1928)
(Huxley) ( . 1917)
(Huxley) (1887-1975)
() (1894-1963)
. .
(1685-1768)
(Chalabala) (1899-1962)
(Jalapa)
( . 1919)

() (1896-1938)
(1884-1951)
( )
( .)
(Hallgrimsson) ( . 1925)

()
() ( )
- - (1913-82)

- (1898-1959)
(Jalisco)
(1909-81)
( .) (. - )
( -) ( . 1933)


( . 1902)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],

:


( . 1936)
(Boole) (1815-64)
-
(1862-1942)
: