- !

:

                                                      

( 50 ):

() (Holz) (1863-1929)
(Homans) ( . 1910)
(1898
(1908-86)
(Homer) (1836-1910)
( . homing
()
- (Homok Nagy) (1914-80)

() (Chomsky) ( . 1928)
( . 1925)
(Chomutov)
( . 1929)

(1804-60)
(1731-83)
(Hon Gai)
( )
(Hondecoeter) (1636-95)
(1475-1535( . chondros - ...)

(Hone Heke) (1810-50)
(Honecker) (1912-94)
( 1936-89 )
(Honiara)
( . honing
( .-. )
()
(Honthorst) (1590-1656)

- (Hope Bay)


(Hopkins)
() (Hopkins) (1844-89)
() (1861-1947)
- (Hoppe-Seyler) (1825-95)
(Hopper) (1906-92)
(Hopper) ( . 1936)
(Hopper) (1882-1967)
( . hopper)( . choros)
(1895-1972)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],

:

( . attestor - )
( ... . septikos - )
(17 .)
(Badalamenti) ( . ) (. 1937)
(1904-75)
: