- !

:

                                                      

( 50 ):

( . 1937)
(1907-93)
( . 1929)
( . 1926)


(1901-88)
(1913-91)
( . 1929)
- ( .-. )


() ( . Hame)
( 1937-43 )
(1935-72)
( . 1932)

(1890-1971)
() ( . 1909)
() (1924-93)

.


( )


(1788-1845)
() (1790-1858)
(1877-1937)( . eparchia)
(1 .)
(1 .)
(1 .)
( . 290)
( . episkopos)
() ( . epitimion - )
( . epitrachelion)
(?-1682)
( . 315-403)
( . 298)
( 1380 - 1418-22)
(?-1675)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],

:

( . abrasio - )
( . benthos - )
(1832-1901)


: