- !

:

                                                      

: . .

. .

. . .

:
(Walras) (1834-1910)
(Ashton) (1906-88)
: