- !

:

                                                      

: -

-

; .

:

(Warski) (1868-1937)( . album)
: