- !

:

                                                      

: (

(

), HCHO, , t - 19,2 . , , , . . . .

:

(1902-78)
(Badoglio) (1871-1956)
- ( . . ) (1931-91)
( ... ...)
. . .
: