- !

:

                                                      

: (Tubman) (1895-197 ..1)

(Tubman) (1895-197 ..1)

1944.

:

(1752 - 1818)

( . bulletin

( ... . sophia - )
: