- !

:

                                                      

:

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. - .

:

1853-56

. . .

(Vignola) ( . .
: