- !

:

                                                      

:

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. - .

:

(1924-94)
(1910-86)
( . ) (1871-1945)
()
- ()
: