- !

:

                                                      

: -

-

. (-) .

:

(Basuto)
-
(Brahe) (1546-1601)


: