- !

:

                                                      

:

- . 144 2. . .

:
( . Bosporos
(Baldus
: