- !

:

                                                      

( 50 ):

()
(1917/18-81)

()

( . 1930)


( . 1910)


( . - )
( . 1933)

( . 1097-1154)
(1024-78)

(1815-60)


(Illyes) (1902-83)
( )
(Ica)


(Icaza) (1906-78)

(1873 1877-1938)

(Iquique)
.
(Iquitos)

( . eikon -

(1841-1923)
1566

( . eikon -
( . eikon - ...)
(1871-1960)
(1864-1927)

( . eikon - ...)
( . stasis - )
( . eikosi - hedra - )

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],

:


( . 1939)

19 - 21 . 1991
( . 1924)
: